Kartonmodell - Rijksweg, Gulpen a.d. Geul um 1990

 Nun ist auch der aktuelle Bauzustand des alten Postamtes in Gulpen an der Geul in Papier verewigt. 

Kartonmodell des alten Posthauses am Rijksweg in Gulpen an der Geul um 1990, Kartonnen maquette van het oude postkantoor in Gulpen aan de Geul omstreeks 1990, 1:110, Halbrelief

Kartonmodell des alten Posthauses am Rijksweg in Gulpen an der Geul um 1990, Kartonnen maquette van het oude postkantoor in Gulpen aan de Geul omstreeks 1990, 1:110, Halbrelief

Kartonmodell des alten Posthauses am Rijksweg in Gulpen an der Geul um 1990, Kartonnen maquette van het oude postkantoor in Gulpen aan de Geul omstreeks 1990, 1:110, Halbrelief

Kartonmodell des alten Posthauses am Rijksweg in Gulpen an der Geul um 1990, Kartonnen maquette van het oude postkantoor in Gulpen aan de Geul omstreeks 1990, 1:110, Halbrelief